News Full

Zachęcamy do lektury!

Czym różni się zadatek od zaliczki, jak opodatkowany jest dochód ze sprzedaży nieruchomości czy najmu mieszkania, jakie uprawnienia ma kupujący nieruchomość w związku z wadami - to tylko kilka spośród wielu tematów poruszonych przez partnera naszej Kancelarii - adw. Ryszarda Sowę - w komentarzach na łamach styczniowych i lutowych numerów Gazety DOM - środowego dodatku do Gazety Wyborczej. Komentarze towarzyszyły publikacją szeroko omawiającym zagadnienia transakcji obrotu nieruchomościami.  Zachęcamy do lektury!

Szkolimy z umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

W dniu 7 października 2014 r. Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami zorganizowało szkolenie dla swych członków z praktycznego wykorzystania umów opracowanych we współpracy z Kancelarią OSK. Jednym z prelegentów, odpowiadającym na liczne pytania uczestników dot. kwestii prawnych, był adw. Ryszard Sowa, który w trakcie swojego wystąpienia poruszył takie aspekty jak: ochrona praw pośrednika nieruchomościami, czynności pośrednictwa w praktyce sądowej, najnowsze orzecznictwo w zakresie klauzul abuzywnych.

Kancelaria opracowuje projekty umów dla pośredników w obrocie nieruchomościami

Kancelaria OSK na zaproszenie Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami uczestniczyła w pracach nad opracowaniem projektu umowy pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości. Celem WSPON oraz naszej Kancelarii było przygotowanie prawnego modelu współpracy pośrednika z klientem, dostosowanego do wymogów rynku, dorobku orzecznictwa, a także nowej sytuacji prawnej powstałej po deregulacji zawodu pośrednika. Prawnicy Kancelarii prezentowali projekt środowisku zawodowemu, odpowiadając ma pytania i wątpliwości pośredników.

III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Artroskopowej

W ramach współpracy Kancelarii OSK z Polskim Towarzystwem Chirurgii Artroskopowej, Partnerzy Kancelarii, uczestniczyli w dniach 10-12.10.2013 w III Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Artroskopowej. 

Szkolenie z zakresu zasiedzenia nieruchomości

W dniu 18 czerwca 2013 r. mec. Ryszard Sowa przeprowadził szkolenie z zakresu zasiedzenia nieruchomości, na którym omówił problematykę prawną tej instytucji prawa na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz praktyki sądowej, ze szczególnym uwzględnieniem dowodowego wykazania przesłanek do stwierdzenia zasiedzenia oraz środków obrony właściciela. Szkolenie zostało zorganizowane przez Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

Przeszkody prawne dla obiektów geotechnicznych

Partner Kancelarii Maciej Ostrowski zaproszony jako prelegent na XI Konferencję Naukową w Wałczu w ramach XV Warsztatów Nadzoru Inwestycyjnego Prawo Budowlane co dalej? W ramach wystąpienia omówione zostaną niektóre z propozycji nowelizacji prawa budowlanego oraz praktyczne problemy występujące w procesie budowalnym w szczególności przy pracach geotechnicznych.

Sposoby zniesienia współwłasności nieruchomości

Sposoby zniesienia współwłasności nieruchomości były tematyką  szkolenia, jakie mec. Ryszard Sowa przeprowadził we współpracy ze Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej. Prelekcja odbyła się w Łodzi w dniu 17 maja 2013 r. Jej celem było przybliżenie uczestnikom możliwych metod podziału prawa własności oraz wyjścia zainteresowanych współwłaścicieli z tego stosunku prawnego.

test

test