III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Artroskopowej

W ramach współpracy Kancelarii OSK z Polskim Towarzystwem Chirurgii Artroskopowej, Partnerzy Kancelarii, uczestniczyli w dniach 10-12.10.2013 w III Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Artroskopowej.