Szkolenie z zakresu zasiedzenia nieruchomości

W dniu 18 czerwca 2013 r. mec. Ryszard Sowa przeprowadził szkolenie z zakresu zasiedzenia nieruchomości, na którym omówił problematykę prawną tej instytucji prawa na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz praktyki sądowej, ze szczególnym uwzględnieniem dowodowego wykazania przesłanek do stwierdzenia zasiedzenia oraz środków obrony właściciela. Szkolenie zostało zorganizowane przez Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.