Maciej Ostrowski

Maciej Ostrowski, LL.B

Partner, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Autor szkoleń i wykładów z zakresu inwestycyjnego procesu budowlanego, ochrony danych osobowych oraz własności intelektualnej.

Przez kilka lat pełnił funkcję szefa zespołu do obsługi prawnej wiodącej firmy z sektora budowlanego doradzając spółce w najistotniejszych kwestiach związanych z jej działalnością gospodarczą. Doradzał w negocjacjach i realizacji wielomilionowych kontraktów budowlanych oraz reprezentował spółkę w sporach sądowych. Pełnił również funkcję koordynatora zespołu do obsługi prawnej jednej z największych firm spedycyjnych w Polsce.

Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla spółek budowlanych oraz podmiotów działających w sektorze nowych technologii i handlu. Firmom z sektora nowych technologii i handlu doradza m.in. w zakresie regulacji prawa konkurencji, własności intelektualnej, danych osobowych oraz w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jego domeną jest prawo cywilne i gospodarcze, w tym w szczególności prawo kontraktów. Zajmuje się również kwestiami związanymi z ochroną danych osobowych i postępowaniami przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Posiada doświadczenie z zakresu prawa spółek handlowych, pełnił lub pełni funkcje korporacyjne w szeregu spółek. Reprezentuje wspólników krajowych i międzynarodowych spółek w ramach nadzoru korporacyjnego.

W Kancelarii odpowiada za kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw, przygotowuje i opiniuje umowy z zakresu budowlanego procesu inwestycyjnego, umowy regulujące kwestie przeniesienia praw autorskich, przetwarzania danych osobowych, regulaminy świadczenia usług, promocji i konkursów. Reprezentuje również Klientów w sprawach spornych, a także w postępowaniach administracyjnych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Prawa na Uniwersytecie Europejskim „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą, który to ukończył uzyskując tytuł Bachelor of Polish and German Law (LL.B).

W ramach kontynuowania rozwoju zawodowego ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Języki: angielski, niemiecki