Ryszard Sowa

Ryszard Sowa

509 798 226

Partner, adwokat, członek Warszawskiej Izby Adwokackiej, wykładowca i szkoleniowiec, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, celnego oraz funkcjonowania administracji publicznej.

Z prawem związany od ponad 10 lat. Specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego oraz przepisów celnych. W trakcie swojej kariery zawodowej pełnił funkcję managera zespołu ds. ceł i podatków w jednej z warszawskich kancelarii prawnych. Kierując pracami zespołu, dokonywał analiz dla klientów z branży retail w zakresie prawidłowości ustalania wartości celnej towarów, w szczególności w związku z zapłatą należności licencyjnych, prowizji, ubezpieczeń oraz kosztów transportu. Z sukcesami reprezentował podatników przed organami podatkowymi i celnymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach dot. podatków dochodowych, VAT, akcyzy oraz należności celnych.  Kierował również obsługą  korporacyjną przedsiębiorców, zajmował się analizą oraz oceną ryzyk prawnych w odniesieniu do przedsięwzięć gospodarczych, a także uczestniczył w opracowywaniu i wdrażaniu procedur restrukturyzacyjnych.

Prowadził postępowania sądowe m. in. z zakresu opłat prawno-autorskich należnych twórcom oraz organizacjom zbiorowego zarządzania,
o roszczenia z czynów nieuczciwej konkurencji, odszkodowania i zadośćuczynienia związane z wypadkami komunikacyjnymi, a także o zasiedzenie
i zniesienie współwłasności nieruchomości.

W Kancelarii doradza polskim i zagranicznym podmiotom w zakresie organizacji biznesu, optymalizacji podatkowej i należności celnych oraz
w prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych z zakresu spraw gospodarczych i nieruchomości.

Należy do kadry wykładowczej Warszawskiej Izby Adwokackiej. Współpracuje z Warszawskim Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami oraz Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Języki: angielski