Cło

CŁO

PRZEJDŹ DO:

Tak jak każda należność publicznoprawna, również cło ma duży wpływ na działalność przedsiębiorstwa w wymianie towarowej. Prawidłowa identyfikacja ryzyk celnych, a w konsekwencji kwot cła  jest wyzwaniem, które może przynieść wymierne korzyści firmie, dlatego zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obszarze należności celnych i podatkowych w imporcie, czy ustalaniu wartości celnej towaru.

Przy rozwiniętym i silnie konkurencyjnym światowym rynku ograniczanie kosztów obsługi handlu międzynarodowego jest niezbędne do tego, aby odnosić sukcesy. Wymogi prawne dotyczące cła są jednym z obszarów, gdzie w skuteczny sposób poszukujemy minimalizacji kosztów.

clo

Na czym polega wsparcie naszej kancelarii w zakresie prawa celnego?

Reprezentujemy

naszych klientów w postępowaniach celnych, w szczególności w sprawach związanych z określeniem cła (w tym wynikającego z antydumpingowych regulacji), kraju pochodzenia towarów oraz taryfikacji celnej

Uczestniczymy

w kontroli legalności decyzji celnych – zaskarżając decyzje  do sądów administracyjnych i reprezentowanie klientów w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

Proponujemy

rozwiązania zmierzające do optymalizacji należności celnych oraz świadczymy usługi doradcze w zakresie stosowania norm regulujących międzynarodowy obrót towarami

Asystujemy

w czasie przeprowadzania w przedsiębiorstwie kontroli celnych przez państwowe organy

Wykonujemy

audyt celny

Opracowujemy

poprawną dokumentację z uwzględnieniem procedur

Udzielamy

wsparcia w zakresie uzyskania pozwoleń i zgód ze strony organów na stosowanie procedur celnych

Pomagamy

odzyskiwać należności celne i podatkowe związane z handlem międzynarodowym

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zachęcamy do kontaktu. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby w zakresie pomocy prawnej związanej z szeroko rozumianą działalnością gospodarczą.

Pomoc prawna kancelarii w zakresie raportów OLAF

Kancelaria OSK Legal w Warszawie oferuje kompleksową pomoc prawną związaną z postępowaniami, które toczą się na wniosek Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Wieloletnie doświadczenie naszej kancelarii oraz wykwalifikowany zespół ekspertów pozwala oferować niezbędną pomoc prawną dostosowaną do indywidualnych potrzeb klientów.

Raport Olaf – na czym polega i co oznacza?

Autorem raportów jest Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, który został powołany w 1999 roku na wniosek Komisji Europejskiej. Jego działalność ma na celu  ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej przed szkodliwymi praktykami, w szczególności w zakresie prawa celnego.Urząd w ramach przyznanych mu kompetencji ma możliwość prowadzenia kontroli, śledztw, których celem jest weryfikacja praktyk mogących prowadzić do nienależnego uzyskania środków budżetowych UE lub ich uszczuplenia. Szczególnym obszarem zainteresowania OLAF jest międzynarodowy obrót towarowy przedsiębiorstw z państw członkowskich. W tym zakresie OLAF prowadzi postępowania mające na celu identyfikację naruszeń regulacji UE w zakresie polityki handlowej, a przede wszystkim obchodzenia ceł antydumpingowych nakładanych na towary pochodzące z danych krajów (np Chin) a importowanych na obszar celny UE.

raport olaf na czym polega i co oznacza
raport olaf kancelaria prawna

Na podstawie zebranego materiału dowodowego generowany jest raport OLAF, który stanowi podstawę prawną do wszczęcia postępowania przez organy celne kraju członkowskiego. Każdego roku działalność Europejskiego Urzędu do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych ujawnia szereg nieprawidłowości w zakresie deklarowanych państw pochodzenia towarów. Zdarza się jednak, iż w wyniku ustaleń OLAF wszczynane są postępowania wobec polskich importerów, którzy żadnej nieuczciwości się nie dopuścili. Objęcie ich działaniem krajowych organów celnych w wyniku raportów OLAF często jest przyczyną ogólności postępowań OLAF lub nieustalenia wszystkich okoliczności sprawy, w szczególności związanych z przetwarzaniem towarów w krajach trzecich. Wątpliwości te muszą wyjaśnić polskie organy celne w postępowaniach prowadzonych na podstawie raportów generowanych przez OLAF.

Pomoc prawna Kancelarii OSK Legal w związku z raportami OLAF

Działalność Kancelarii OSK Legal pozwala oferować profesjonalną pomoc i doradztwo związane z:

  • reprezentowaniem importerów w postępowaniu celnym,
  • analizowaniem schematów importu w kontekście oceny pochodzenia towarów
  • uczestniczeniem w trakcie kontroli przeprowadzanych przez służby celne
  • prognozowaniem etapów postępowania
  • tworzeniem wniosków dowodowych
  • odwołań od decyzji organów celnych
  • bezpośrednią i natychmiastową pomocą prawną w zakresie postępowań w związku z raportem OLAF
pomoc prawna kancelarii osk legal w zwiazku z raportami olaf
clo

Poprzez zebrane doświadczenie i wiedzę z dziedziny prawa celnego, nasi eksperci są w stanie zaproponować najkorzystniejsze rozwiązanie prawne. Dodatkowo, w trosce o najwyższe dobro naszych klientów, nieustannie rozszerzamy  swoje kompetencje, by móc oferować w pełni kompleksowe usługi.

Nasza działalność związana z prawem celnym oraz biegła znajomość języków obcych pozwala reprezentować interesy klientów zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Komunikujemy się w języku angielskim, a także niemieckim.

Właściwa pomoc prawna oraz doradztwo pozwalają, by przedsiębiorstwo w legalny sposób prowadziło swoją działalność. W ten sposób nasi klienci nie są narażeni na sankcje, które mogą stawiać ich interesy w negatywnym świetle.

To co nas wyróżnia, to indywidualne i skrupulatne podejście do każdej sprawy, które w połączeniu z elastycznością usług naszej kancelarii pozwala skupić się na bieżących potrzebach naszych klientów.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapraszamy do zapoznania się z usługami oferowanymi przez Kancelarię OSK Legal w Warszawie – nasi eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania.