Własność intelektualna

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

PRZEJDŹ DO:

Kancelaria OSK od wielu lat zajmuje się doradztwem prawnym w obszarze ochrony własności intelektualnej. Wsparcie kierujemy do wszystkich podmiotów oraz osób tworzących lub korzystających z wartości intelektualnych. Zaniechanie przepisów prawa wynikających z odpowiedniej ustawy w tym zakresie grozi konsekwencjami administracyjnymi, a nawet karnymi.

Własność intelektualna to wszelkie prawa autorskie, patenty oraz znaki towarowe

obsluga prawna przedsiebiorstw

Zapewniamy wsparcie w wielu czynnościach, w tym w:

 • zawieraniu umów dotyczących transferu praw własności intelektualnej;
 • sporach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi;
 • postępowaniu przeciwko naruszeniu praw wyłącznych (wzorów użytkowych, znaków towarowych oraz praw autorskich);
 • postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących rejestracji, jak i ochrony przysługujących praw własności intelektualnej.

Dla jakich branż skierowane są nasze usługi?

Wśród naszych klientów znajdują się przedstawiciele branży:

 • reklamowej,
 • telewizyjnej,
 • muzycznej,
 • graficznej,
 • informatycznej,
 • wydawniczej.

W rzeczywistości jesteśmy w stanie pomóc wszystkim tym podmiotom oraz osobom fizycznym, które mają styczność z zagadnieniem własności intelektualnej. Nasza pomoc dotyczy wielu rodzajów dóbr niematerialnych:

Wynalazki i znaki towarowe – pomagamy uzyskiwać świadectwa ochronne i dokumenty patentowe, weryfikujemy prawidłowość posługiwania się znakiem w celu reklamy, wspieramy w przenoszeniu i udzielaniu licencji na korzystanie ze znaków towarowych.

Prawo autorskie w Internecie – nowoczesne technologie to również wynalazki, które powinny być we właściwy sposób chronione. Pomagamy w uzyskaniu zabezpieczeń chroniących informacje technologiczne – tzw. know-how przedsiębiorstwa. Weryfikujemy modele dystrybucji contentu w internetowych formach działalności, co ma szczególne znaczenie w branży e-commerce czy gier online.

dane osobowe pracownika
dane osobowe

Prawo autorskie i pokrewne – naszymi Klientami są również twórcy literaccy, dziennikarze, naukowcy czy artyści. Opracowujemy oraz negocjujemy umowy dotyczące praw autorskich majątkowych i praw pokrewnych. W kompleksowy sposób doradzamy, w jaki sposób skutecznie chronić twórczość, w tym wartość intelektualną. W razie potrzeby reprezentujemy twórców w postępowaniach dotyczących naruszenia praw autorskich i pokrewnych.

Własność intelektualna w reklamie oraz mediach – obsługujemy klientów z branży reklamowej oraz współczesnych środków przekazu, pomagając przy zabezpieczeniu wartości niematerialnych. Specjalizujemy się w zabezpieczaniu wartości rozpowszechnianych treści reklamowych, lokowania produktów, sponsoringu, umów produkcyjnych oraz w ochronie dóbr osobistych – wizerunku, przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji w reklamie, jak również zapobieganiu podrabianiu i ochronie produktów markowych.

Nielegalne wykorzystanie własności intelektualnej może zaprzepaścić lata wysiłku włożonego w rozwój firmy, dlatego tak ważna jest jej ochrona. Wieloletnie doświadczenie oraz specjalistyczne wykształcenie pozwala nam skutecznie zabezpieczać kluczowe dobra niematerialne klientów.

Pomagamy w przeprowadzeniu audytu zasobów własności intelektualnej wykorzystywanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zachęcamy do kontaktu. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby w zakresie pomocy prawnej związanej z szeroko rozumianą działalnością gospodarczą.

Audyt stanu praw własności intelektualnej w OSK Legal

Własność intelektualna to szerokie pojęcie, które nie zostało w pełni zdefiniowane przez polski system prawny. Kancelaria Prawna OSK Legal w Warszawie od lat zajmuje się rzetelnym doradztwem oraz profesjonalną i skuteczną pomocą w zakresie ochrony własności intelektualnej. W ten sposób zapewniamy szereg usług mających na celu ochronę dóbr autora bądź właściciela praw autorskich.

Jedną z usług, jakie oferuje nasza kancelaria w Warszawie jest przeprowadzenie wnikliwego audytu stanu praw własności intelektualnej. Takie rozwiązanie pozwala w porę wykryć nieuczciwe działania ze strony konkurencyjnych podmiotów, które w niezgodny z prawem sposób wykorzystują wiedzę, markę, renomę przedsiębiorcy lub czerpią korzyści wykorzystująć w sposób nieuprawniony znaki towarowe czy logotypy uprawnionego.

audyt stanu praw wlasnosci intelektualnej w osk legal
obsluga prawna przedsiebiorstw

Audyt Ochrony Intelektualnej – wszystko, co powinno się o nim wiedzieć

Audyt Własności Intelektualnej wykonuje się w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i ochrony autorskich praw osobistych, majątkowych czy własności przemysłowej stworzonych czy wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przykładem środków podlegających ochronie są przede wszystkim wzory użytkowe, znaki towarowe, patenty, wynalazki oraz unikalne know-how. Wszystkie podjęte przez kancelarię działania mają na celu sprawdzenie czy ta unikalna wartość stanowiąca własność konkretnej osoby bądź przedsiębiorstwa nie jest wykorzystywana przez osoby trzecie, które mogą z tego tytułu czerpać bezpodstawnie korzyści materialne.

Nasz doświadczony zespół ekspertów z dziedziny prawa własności intelektualnej przeprowadzając audyt, dokonuje wnikliwej analizy wszystkich zasobów, które pozostają własnością przedsiębiorstwa. Równie istotna jest analiza wewnętrznych regulacji organizacji, których celem jest zabezpieczenie własności intelektualnej.

Audyt Ochrony Intelektualnej – wnikliwa analiza zespołu prawników OSK Legal

Audyt to także analiza pod kątem zgodności prawnej umów licencyjnych,  przeniesienia praw autorskich, wykorzystywanych w danej organizacji w ramach współpracy z odrębnymi podmiotami. Każdy zakończony audyt generuje raport podsumowujący zakres przeprowadzonych działań wraz z ich skrupulatną analizą.

Wśród zalet związanych z przeprowadzaniem audytu wyróżnić można:

 • wskazanie mocnych i słabych stron, które wymagają podjęcia odpowiednich działań w celu zabezpieczenia i poprawy polityki firmy, zabezpieczenia jej zasobów – znaków towarowych, logotypów, wzorów użytkowych, praw autorskich,
 • sugestie związane z wdrożeniem odpowiednich działań, które zapewnią dalszy rozwój przedsiębiorstwa pod kątem jej zabezpieczenia w związku z ochroną własności intelektualnej,

Każdy audyt uzależniony jest od wymogów i potrzeb danej firmy – w ten sposób jest on dostosowany do indywidualnych czynników, zapewniając maksymalną efektywność.

audyt ochrony intelektualnej wnikliwa analiza zespolu prawnikow osk legal
dane osobowe

Kolejną wymierną korzyścią związaną z przeprowadzanym audytem jest także zabezpieczenie firmy przed ewentualnymi roszczeniami ze strony osób trzecich. W celu zagwarantowania maksymalnej ochrony ważne jest ustalenie konkretnych warunków współpracy zarówno z pracownikami, kontrahentami oraz innymi podmiotami, które są bezpośrednio powiązane lub współpracują z firmą. Odpowiednio skonstruowana umowa oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony własności intelektualnej, pozwala podnieść komfort i bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

Wieloletnie doświadczenie Kancelarii Prawnej OSK Legal w Warszawie oraz wykwalifikowany zespół pozwalają na rzetelne przeprowadzenie audytu i wdrożenie skutecznych rozwiązań. Dzięki elastyczności naszej kancelarii prawnej, oferujemy także możliwość skorzystania z pozostałych usług związanych z ochroną własności intelektualnej. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą OSK Legal oraz do kontaktu z naszymi ekspertami.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zachęcamy do kontaktu. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby w zakresie pomocy prawnej związanej z szeroko rozumianą działalnością gospodarczą.