Windykacja i spory, postępowania sądowe

WINDYKACJA I SPORY, POSTĘPOWANIA SĄDOWE

dane osobowe pracownika

W działalności gospodarczej zwlekanie z zapłatą za towar lub usługę jest prawdziwą zmorą. Dla wielu firm przedłużające się próby odzyskania należności mogą być bardzo dotkliwe, co w efekcie może prowadzić do utraty płynności finansowej, a nawet bankructwa. W przypadku braku realizacji zobowiązań przez dłużnika/ kontrahenta zalecamy jak najszybsze wykorzystanie wszystkich dostępnych środków – profesjonalnej windykacji, a nawet ścieżki sądowej.

Wiele lat doświadczenia pozwoliło nam opracować optymalny model windykacji, o skuteczności którego przekonało się już wielu naszych dotychczasowych Klientów. Wysokie kompetencje negocjacyjne oraz profesjonalne ustalanie majątku dłużnika pozwala nam odzyskiwać należności dla naszych Klientów.

W sprawach z trudnościami w ściągalności występujemy w imieniu Klienta na drogę sądową, dbając o spełnienie wszystkich obowiązków w postępowaniu. Przeprowadzenie skrupulatnego wywiadu gospodarczego zwiększa szansę na odzyskanie należności.

Z jakich kroków składa się nasz model windykacyjny?

Dla skuteczności postępowania windykacyjnego stosujemy szeroki wachlarz działań pozwalających na szybki zwrot należności. Wśród nich polecamy naszym Klientom szczególnie monitoring płatności, prowadzenie postępowania przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego.

Jest to zbiór czynności podejmowanych w okresie terminu spłaty należności. Dłużnicy są w odpowiedni sposób informowani o wymaganych płatnościach. Stosowanie nowoczesnych form perswazji i kontroli poprawia skuteczność odzyskiwania należności w terminie poprzez zdyscyplinowanie kontrahenta w tym obszarze.

oferta windykacja

W przypadku postępowania przedsądowego w pierwszej kolejności staramy się wyegzekwować należności bez konieczności sądowej interwencji. Na tym etapie skupiamy się na zebraniu kompleksowych informacji o dłużniku – jego stanu posiadania, źródłach dochodów itp., co pozwala prognozować możliwość odzyskania należności bez postępowania sądowego.

W ramach postępowania przedsądowego podejmujemy następujące kroki:

 • wysyłamy do dłużnika wezwanie do zapłaty,
 • negocjujemy termin oraz sposób spłaty zadłużenia (kontakt telefoniczny, osobisty),
 • w przypadku braku informacji o aktualnym adresie podejmujemy działania administracyjne zmierzające do ustalenia miejsca zamieszkania dłużnika.
oferta windykacja

Postępowanie sądowe stosujemy w przypadku braku skuteczności windykacji polubownej. Celem tego kroku jest uzyskanie tytułu wykonawczego oraz niedopuszczenie do przedawnienia się wierzytelności. W zakresie postępowania sądowego:

 • przygotowujemy pozew, a następnie kierujemy go do odpowiedniego sądu;
 • sporządzamy odpowiedzi na pisemne wezwania sądu;
 • opracowujemy pisma procesowe oraz odpowiedzi na zarzuty dłużnika;
 • występujemy o nadanie klauzuli wierzytelności;
 • jeśli jest taka potrzeba, występujemy do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie majątku dłużnika.
oferta windykacja

W określonych sytuacjach przeprowadzamy windykację wierzytelności bezpośrednio z majątku dłużnika z udziałem komornika sądowego. W ramach tego procesu wykonujemy następujące czynności:

 • kierujemy do dłużnika ostateczne przedegzekucyjne wezwania do zapłaty;
 • opracowujemy i wysyłamy formalny wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika;
 • przekazujemy komornikowi informację o rachunkach bankowych, ruchomościach, wierzytelnościach dłużnika, które mogą pokryć windykowane należności;
 • kontaktujemy się z kancelarią komorniczą w celu dbania o prawidłowy przebieg postępowania egzekucyjnego.
oferta windykacja

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zachęcamy do kontaktu. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby w zakresie pomocy prawnej związanej z szeroko rozumianą działalnością gospodarczą.