Specjalizacje

SPECJALIZACJE

Nasza kancelaria specjalizuje się w pomocy prawnej świadcząc usługi dla przedsiębiorców. Zajmujemy się ważnymi z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej aspektami, wśród których należy wymienić prawo podatkowe i celne, własność intelektualną czy dane osobowe. Wśród naszych klientów dużą grupę stanowią przedsiębiorstwa z branży  budowlanej, nieruchomości, spedycji i nowych technologii.

W czym się specjalizujemy?

Co możemy w tej sprawie dla Państwa zrobić?

Oferujemy firmom z branży IT wsparcie w zakresie obsługi prawnej. Zachęcamy do współpracy zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółki oraz przedstawicieli sektora MŚP i dużych firm. W zakresie świadczonych usług mogą liczyć Państwo na minimalizację ryzyka zarówno w obszarze projektowym oraz prawnym, jak i podatkowym. Zadbamy także o sprawy związane z ochroną własności intelektualnej i pomożemy z ochroną danych osobowych.

pomoc it ulga ip box
Więcej

Podatki relatywnie często stanowią problem zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorstw. Nieustannie zmieniające się prawo podatkowe nie jest przyjazne i pomocne dla podmiotów gospodarczych, dlatego zachęcamy do skorzystania z naszych usług w celu przeprowadzenia gruntownej optymalizacji podatkowej, poprzedzonej audytem oceniającym procesy zachodzące w firmie w kontekście podatków. Reprezentujemy również naszych Klientów przed właściwymi organami podatkowymi, doprowadzając do jak najkorzystniejszych rozstrzygnięć.

podatki dla firm
Więcej

Mmiędzynarodowa współpraca handlowa rozwija się dynamicznie,  a wraz z nią rośnie znaczenie regulacji celnych.  Opłacalność międzynarodowych projektów handlowych powinna uwzględniać koszty cła i innych należności przywozowych. Wspieramy naszych Klientów w  kontrolach i postępowaniach celnych, w szczególności w przypadkach wystąpienia  ryzyk związanych z określeniem długu celnego, w tym cła antydumpingowego.

Świadczymy usługi przedkontrolnego audytu wewnętrznego, co  pozwala zidentyfikować zagrożenia i uniknąć konsekwencji wynikających z uchybień. Przepisy w zakresie międzynarodowego obrotu towarami są złożone, dlatego opracowujemy poprawne dokumentacje.

oferta clo
Więcej

Informacje pozwalające na identyfikację poszczególnych osób są chronione na mocy przepisów prawa. Nieprzestrzeganie przez przedsiębiorstwa zapisów prawa w kontekście danych osobowych może skutkować dotkliwymi sankcjami. Tworzymy dla naszych Klientów wszystkie niezbędne dokumenty w tym zakresie – zgody, polityki prywatności, umowy o powierzenie przetwarzania danych itp. Co więcej, oferujemy kompleksowe wsparcie przy postępowaniach przed właściwymi organami oraz przeprowadzamy audyty firm pod kątem zgodności z przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Ten sektor działalności naszej firmy dedykowany jest szczególnie przedsiębiorstwom i organizacjom realizującym swoją działalność w internecie. Tworzenie baz danych zawierających dane osobowe jest rygorystycznie określona w przepisach prawa, a spełnianie obowiązku wynikającego z jego zapisów dla przedsiębiorców i organizacji nie jest rzeczą ani oczywistą ani prostą.

oferta dane osobowe
Więcej

Dobra niematerialne są obecnie nie mniej ważne niż materialne, co potwierdzają również przepisy prawa. Jeśli Twoja firma chce skutecznie chronić bezcenne elementy własnego know – how (projekty technologiczne, modele zarządzania, logotypy itp.) – zachęcamy do skorzystania z naszych usług polegających na wdrożeniu odpowiednich działań zabezpieczających. Zawieramy umowy transferujące prawa własności intelektualnej i reprezentujemy Klientów przed właściwymi organami.

oferta wlasnosc intelektualna
Więcej

Transakcje nabycia, dzierżawy czy najmu nieruchomości powinny być przeprowadzane zgodnie z przepisami prawa. Wspieramy strony transakcji w zakresie umów sprzedaży, deweloperskich oraz  postępowaniach sądowych dot. stanu prawnego nieruchomości, w szczególności związanych z zasiedzeniem.

oferta nieruchomosci
Więcej

Świadczymy kompleksowe usługi prawne dla firm obejmujące wszystkie obszary ich działalności. Pomagamy w zakresie:

 • regulacji własnościowych;
 • tworzenia relacji pracownik – pracodawca (umowy o pracę, regulaminy pracy itp.);
 • ubezpieczeń społecznych;
 • zwalczania nieuczciwej konkurencji;
 • procedur administracyjnych;
 • należności podatkowych;
 • realizacji międzynarodowego handlu – cło.
oferta obsluga przedsiebiorstw
Więcej

Pomagamy na wszystkich etapach realizacji inwestycji budowlanych. Sprawujemy opiekę nad zawieraniem kontraktów, ich realizacją oraz rozliczeniem. Nasz zespół kieruje swoją ofertę do wszystkich uczestników przedsięwzięcia budowlanego. Do przykładowych czynności świadczonych przez naszą kancelarię należą:

 • sporządzanie umów o generalne wykonawstwo oraz kontraktów z poszczególnymi uczestnikami procesu budowlanego,
 • reprezentowanie w sporach sądowych pomiędzy stronami,
 • kontaktowanie się z bankami i ubezpieczycielami w zakresie finansowania,
 • negocjowanie umów.
oferta budownictwo infrastruktura
Więcej

Windykacja, spory, postępowania sądowe – zwlekanie z uregulowaniem należności jest stosunkowo częstym zjawiskiem we współczesnej gospodarce. Z drugiej strony może to powodować poważne problemy z utrzymaniem płynności finansowej przez firmę. Dlatego zachęcamy Państwa do korzystania z naszych usług polegających na wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków egzekwujących spłatę należności. Dla naszych klientów podejmujemy się przeprowadzenia:

 • monitoringu płatności,
 • postępowania przedsądowego,
 • postępowania sądowego,
 • postępowania egzekucyjnego.
oferta windykacja
Więcej

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zachęcamy do kontaktu. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby w zakresie pomocy prawnej związanej z szeroko rozumianą działalnością gospodarczą.