Podatki

PODATKI

Podatki to nieodłączna część każdej działalności gospodarczej. Ich znaczenie determinuje konieczność ciągłej analizy pod kątem podejmowanych decyzji biznesowych. Strategia podatkowa firmy powinna być spójna i obejmować wszystkie aspekty działalności oraz poszczególne obszary prawa podatkowego.

podatki i prawo podatkowe

Domeną naszych usług w sferze podatków stanowi:

  • udzielanie wyjaśnień i analiza skutków podatkowych gospodarczych przedsięwzięć,
  • reprezentacja podatnika przed organami skarbowi, w tym w kontrolach podatkowych i postępowaniach mogących zakończyć się decyzjami określającymi zobowiązania podatkowe,
  • zaskarżanie decyzji podatkowych do sądów administracyjnych i reprezentowanie klientów w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Analiza opłacalności poszczególnych projektów inwestycyjnych musi brać pod uwagę koszty wynikające z podatków.

Na czym polega wsparcie naszej Kancelarii w obszarze podatków?

Modele inwestycyjne

Na podstawie dostępnych i zgodnych z prawem narzędzi podatkowych rekomendujemy najbardziej efektywne podatkowo modele inwestycyjne

Reprezentacja przed organami

Reprezentujemy podatnika przed organami skarbowi, w tym w kontrolach podatkowych i postępowaniach mogących zakończyć się decyzjami określającymi zobowiązania podatkowe. Obsługa może dotyczyć postępowań przed urzędami skarbowymi, celno-skarbowymi, izbami administracji skarbowej

Uczestnictwo w kontrolach

Uczestniczymy w kontroli legalności decyzji podatkowych – zaskarżając decyzje do sądów administracyjnych i reprezentowanie klientów w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

Doradztwo

Oferujemy doradztwo w postępowaniach dotyczącym nieujawnionych dochodów

Wnioski do organów

Sporządzamy wnioski do organów o interpretację przepisów prawa podatkowego (opracowanie wniosku, złożenie i reprezentacja przed właściwymi organami)

Wsparcie cudzoziemców

Udzielamy wsparcia w procesie opodatkowania cudzoziemców oraz osób czerpiących dochody z pracy w obcych jurysdykcjach podatkowych

Akty prawa podatkowego nieustannie się zmieniają. Dodatkowym utrudnieniem jest stale powiększający się katalog przepisów podatkowych. Nadążanie za wszystkimi zmianami nie zawsze jest możliwe dla przedsiębiorców, dlatego oferujemy porady podatkowe za pośrednictwem:

  • bezpośrednio w kancelarii,
  • spotkania u Klienta,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej,

Zachęcamy do kontaktu wszystkich przedsiębiorców. Prawidłowa realizacja obowiązków podatkowych oraz optymalizacja podatkowa pozwolą na podniesienie konkurencyjności firmy i zarazem uwolnią ją od nieprawidłowości i problemów będących następstwem kontroli organów fiskalnych państwa.

podatki i oplaty

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zachęcamy do kontaktu. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby w zakresie pomocy prawnej związanej z szeroko rozumianą działalnością gospodarczą.