Obsługa przedsiębiorstw

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORSTW

Obsługa prawna przedsiębiorstw oferowana przez naszą kancelarię dotyczy wielu dziedzin, z którymi na co dzień borykają się firmy. Proponujemy pomoc w zakresie:

 • prawa spółek,
 • prawa cywilnego,
 • prawa pracy,
 • prawa podatkowego,
 • prawa administracyjnego.
podatki i oplaty
zakladanie spolek

Na mocy pełnomocnictwa reprezentujemy firmy przed sądami, organami egzekucyjnymi, administracyjnymi oraz innymi instytucjami, kierując się dobrem przedsiębiorstwa. Wsparcie nie ogranicza się tylko do zastępstwa w przypadku postępowań, ale także pomocy w codziennej, bieżącej działalności firmy.

Podjęcie jakiejkolwiek decyzji powinno być poprzedzone analizą uwzględniającą całościowe otoczenie przedsiębiorstwa, również w zakresie prawnym. Opłacalność poszczególnych przedsięwzięć, co widać nie tylko na przykładzie prawa podatkowego czy celnego, ale także nieruchomości czy własności intelektualnej, jest silnie uzależniona od konsekwencji wynikających z przepisów oraz regulacji prawnych.

Korzystanie z pomocy doświadczonych specjalistów w zakresie prawa może uchronić firmę przed dotkliwymi sankcjami ze strony instytucji administracyjnych i sądowych oraz pozwala skutecznie zabezpieczyć interesy przedsiębiorstwa.

Na czym konkretnie polega obsługa prawna przedsiębiorstw?

Pomoc w wyborze

Początkującym przedsiębiorcom pomagamy w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Forma działalności gospodarczej już na początku będzie mieć decydujący wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku.

Reprezentacja przed KRS

Opracowujemy dokumentację nowopowstałej spółki i reprezentujemy ją przed KRS.

Sporządzanie dokumentacji

Sporządzamy dokumentację korporacyjną spółki, w tym statuty, umowy spółek, akty założycielskie, regulaminy, umowy między wspólnikami.

Audyt

Audyt przedsiębiorstw pod kątem sytuacji prawnej (zgodność z przepisami prawa w zakresie regulaminów pracy, wynagradzani, umowy o pracę itp.).

Wsparcie przy sprzedaży spółek

Wsparcie w realizacji transakcji sprzedaży spółek, nabywaniu udziałów.

obowiązki RODO

Obsługa prawna zagadnień dotyczących danych osobowych, w tym sporządzanie polityki prywatności, instrukcji, audyt magazynowania i przetwarzania danych osobowych itp.

Sprawy pracownicze

Prowadzenie spraw pracowniczych.

Analiza wykorzystywanych rozwiązań

Analiza wykorzystywanych przez klienta rozwiązań, np. umowy najmu (potencjalne ryzyko wzrostu czynszu, wcześniejszego zerwania umowy), zawartego stosunku pracy (przeciwdziałanie mobbingowi, regulaminy pracy), działanie serwisów internetowych (odpowiedzialność za publikowanie treści itp.).

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zachęcamy do kontaktu. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby w zakresie pomocy prawnej związanej z szeroko rozumianą działalnością gospodarczą.

Obsługa przedsiębiorstw w obszarze prawa pracy

OSK Legal oferuje kompleksowe usługi z zakresu prawa pracy. Wieloletnia działalność kancelarii w Warszawie pozwala zaoferować niezbędne doradztwo oraz obsługę prawną dla małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. W trosce o interesy naszych klientów, kierujemy się sprawdzonymi rozwiązaniami, które zapewnią komfort i bezpieczeństwo w codziennym prowadzeniu działalności. Oprócz bieżącej obsługi prawnej firm, zajmujemy się jej reprezentowaniem przed organami administracyjnymi, egzekucyjnymi, sądami oraz pozostałymi instytucjami.

Wierzymy, że doświadczony i wykwalifikowany zespół ekspertów składający się z adwokatów oraz radców prawnych Kancelarii OSK Legal pozwoli zagwarantować najwyższej jakości obsługę prawną.

W celu zapewnienia maksymalnej swobody związanej z działalnością firmy, oferujemy szeroki pakiet usług z dziedziny prawa pracy obejmujący między innymi:

obsluga przedsiebiorstw w obszarze prawa pracy
 • opracowywanie umów związanych z nawiązaniem stosunku pracy – jego zakończeniem czy zakazem konkurencji;
 • przeprowadzanie audytów prawnych oraz szkoleń związanych z wiedzą na temat prawa pracy dla poszczególnych działów przedsiębiorstwa;
 • sporządzanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz innych dokumentów wewnętrznych związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy;
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa w postępowaniach sądowych;
 • pomoc prawną związaną z wyborem optymalnej formy zatrudnienia dla pracowników;
 • reprezentowanie interesów przedsiębiorstwa przed organami państwowymi;
 • prowadzenie i obsługę wszelkich spraw pracowniczych;
 • reprezentowanie firmy – w tym negocjowanie i prowadzenie mediacji z przedstawicielami pracowników;

Indywidualne podejście prawników OSK Legal do spraw klientów

Prawnicy Kancelarii OSK Legal nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, by móc zapewnić klientom skuteczną pomoc prawną. To, co nas wyróżnia, to odpowiednie i indywidualne podejście do każdej sprawy oraz jej wnikliwa analiza. W ten sposób proponujemy najkorzystniejsze i najskuteczniejsze rozwiązania prawne chroniąc, a jednocześnie należycie dbając o Państwa interesy.

Zajmujemy się również opiniowaniem wszelkich dalszych posunięć pod kątem prawnym i administracyjnym, dzięki czemu zabezpieczamy interesy klientów, chroniąc przedsiębiorstwo przed ewentualnymi sankcjami ze strony organów państwowych.

Chcąc oferować usługi o najwyższym standardzie, zapewniamy pomoc prawną zarówno w kontakcie z organami krajowymi, jak również zagranicznymi. Gwarantujemy natychmiastowy kontakt oraz kompleksowe doradztwo w przypadku indywidualnych zleceń, a także nawiązując długotrwałą współpracę związaną z bieżącą obsługą przedsiębiorstwa.

indywidualne podejscie prawnikow osk legal do spraw klientow
zakladanie spolek

Zapewniamy:

 • indywidualne podejście do każdej sprawy, oferując tym samym natychmiastową pomoc prawną i doradztwo,
 • doświadczony zespół ekspertów, który zapewni profesjonalne i skuteczne reprezentowanie Państwa interesów,
 • oszczędność czasu i kosztów, które można przeznaczyć na dalszy rozwój przedsiębiorstwa,
 • miłą i rzetelną obsługę w języku polskim, angielskim oraz niemieckim dostosowaną do oczekiwań Klienta

Wierzymy, że wieloletnie doświadczenie prawników Kancelarii OSK Legal w Warszawie oraz profesjonalny i wykwalifikowany zespół ekspertów jest kluczem do wspólnego sukcesu. Zapewniamy nie tylko bieżącą obsługę firmy, ale także pomagamy w jej dalszym rozwoju, oferując sprawdzone rozwiązania.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej kancelarii oraz do dalszego kontaktu. Nasi eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania proponując skuteczne rozwiązania.

Obsługa prawna Samorządów Terytorialnych

Kancelaria Prawna OSK Legal oferuje kompleksową pomoc prawną dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Zespół ekspertów naszej kancelarii świadczy szereg usług związany z codzienną działalnością samorządów terytorialnych. Wsparcie obejmuje pomoc i doradztwo prawne dla gmin, starostw powiatowych, urzędów, jednostek budżetowych oraz spółek miejskich.

Dlaczego OSK Legal?

Dzięki szerokiej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego, gospodarowania nieruchomościami oraz regulacji z zakresu działalności samorządów terytorialnych, wspomagamy lokalne organy nie tylko pod kątem przestrzegania, ale także wdrażania prawa miejscowego. Nasze kompleksowe i indywidualne podejście do każdej sprawy pozwala zadbać i zapewnić prawidłowość stosowanych rozwiązań chroniąc tym samym daną instytucję przed sankcjami prawnymi. Zapewniamy bieżącą pomoc prawną dla organów administracji.

obsluga prawna samorzadow terytorialnych

Zakres usług związanych z obsługą jednostek samorządu terytorialnego obejmuje między innymi:

 • opracowywanie opinii związanych ze sprawami pracowniczymi, gospodarki komunalnej, gospodarki nieruchomościami, ochroną środowiska czy prawa zamówień publicznych,
 • doradztwo związane z prawem lokalnym, nakładaniem opłat i podatków, zagospodarowaniem przestrzennym,
 • doradztwo związane z opiniowaniem i sprawdzaniem zgodności aktów wykonawczych związanych z działalnością organów,
 • reprezentowanie organów samorządu terytorialnego przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi czy Krajową Izbą Odwoławczą,
 • doradztwo w zakresie zamówień publicznych,
 • obsługa pozostałych jednostek organizacyjnych bezpośrednio powiązanych z organami gminy – w tym szkoły, przedszkola, domy kultury oraz zakłady komunalne, jednostki budżetowe,
 • reprezentowanie interesów gminy oraz współuczestnictwo w negocjacjach,
 • opiniowanie i sprawdzanie pod kątem zgodności prawnej wszelkich dokumentów związanych z bezpośrednią pracą urzędu tj. regulaminy, statuty, uchwały organów gminy,
 • opiniowanie wszelkiego rodzaju umów, istotnych warunków zamówień, porozumień,
 • doradztwo prawne podczas sesji organów samorządu terytorialnego

OSK Legal – kancelaria z doświadczeniem

Dzięki nieustannie pogłębianej wiedzy i zebranemu doświadczeniu, zapewniamy swobodę i bezpieczeństwo związane z podejmowanymi działaniami. Dodatkowo, dzięki pełnionym dyżurom nasi prawnicy zapewniają natychmiastową pomoc związaną z doradztwem prawnym.

Świadczone usługi dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i specyfiki organizacji samorządowej, wśród których wymienić można: domy kultury, szkoły, przedszkola, miejskie zakłady komunalne, gminy i urzędy miast, gminne ośrodki pomocy społecznej.

Efektywna pomoc prawna związana z obsługą organów samorządu terytorialnego wymaga znajomości regulacji i specyfiki zasad postępowania w administracji. Przez lata działalności Kancelarii OSK Legal zebraliśmy cenną wiedzą i doświadczenie, które pomaga oferować skuteczną i rzetelną pomoc prawną. Dzięki szerokiej wiedzy jesteśmy w stanie swobodnie łączyć oferowane usługi dostosowując je do indywidualnych oczekiwań naszych klientów. Zapraszamy do zapoznania się z resztą świadczonych przez nas usług, a także do bezpośredniego kontaktu z naszymi ekspertami.

osk legal kancelaria z doswiadczeniem