Pomoc prawna dla branży IT

POMOC PRAWNA DLA BRANŻY IT

PRZEJDŹ DO:

Kancelaria OSK LEGAL świadczy usługi prawne dla firm z branży nowych technologii. Zapewniamy kompleksowe wsparcie, dzięki któremu Twoja organizacja zminimalizuje ryzyka zarówno w obszarze projektowym, jak i prawnym. Szczególną uwagą obejmujemy zarządzanie własnością intelektualną, w tym ochronę własności przemysłowej i znaków towarowych. 

Posiadamy szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej zarówno międzynarodowych korporacji z branży nowych technologii, jak i startupów skupionych wokół obszaru IT. Możesz polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu w zakresie wsparcia prawnego projektów realizowanych na rynku europejskim i ogólnoświatowym, także amerykańskim.

obsluga prawna branzy it

Prawo cywilne

ograniczanie ryzyka związanego z bieżącą działalnością firmy

Prawo autorskie

skutecznie chroń własność intelektualną

RODO

zadbaj o właściwą ochronę danych osobowych

Doradztwo podatkowe

zweryfikuj obciążenia podatkowe Twojej firmy

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zachęcamy do kontaktu. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby w zakresie pomocy prawnej związanej z szeroko rozumianą działalnością gospodarczą.

USŁUGI PRAWNE DLA BRANŻY IT - W CZYM MOŻEMY POMÓC

Kancelaria OSK LEGAL wspiera przedsiębiorców w każdym aspekcie prawnym, który dotyczy prowadzonej Przez Twoją firmę działalności. Pomożemy w zakresie zadań wykonywanych w ramach bieżącego funkcjonowania, w tym w przygotowywaniu umów oraz wesprzemy w ramach nadzoru prawnego nad ich realizacją. Zminimalizujemy ryzyko związane z potencjalnym naruszeniem praw autorskich. Pomożemy w regulacji kwestii udzielanych licencji. W razie potrzeby wykonamy audyt własności intelektualnej. Współpracujemy z doświadczonymi rzecznikami patentowymi, dzięki czemu zyskujesz pewność jeszcze lepszej ochrony wykorzystywanego czy tworzonego know-how.  

W ramach naszych kompetencji znajduje się obsługa firm w zakresie ochrony danych osobowych. Przygotowujemy dokumentację oraz dostosowujemy procesy w firmie do wymagań RODO.

Zadbamy również o doradztwo podatkowe dla Twojej organizacji. Nasze doświadczenie oraz sprawne poruszanie się w gąszczu przepisów podatkowych zapewnia weryfikację obciążeń podatkowych firmy. Doradzamy również w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności stosownie do skali organizacji, rodzaju oraz miejsca świadczonych usług.

kancelaria biuro

WYBIERZ USŁUGI PRAWNE POTRZEBNE TWOJEJ FIRMIE:

 • umowy o świadczenie usług o charakterze programistycznym
 • umowy licencyjne i przenoszące autorskie prawa majątkowe do oprogramowania, w tym m.in.:
  • negocjowanie i opiniowanie umów, z uwzględnieniem ochrony danych, w tym również danych osobowych
  • opracowanie umów wdrożeniowych w metodologii WATERFALL i AGILE
  • opracowanie umów serwisowych i rozwojowych
  • negocjacje z dostawcami polskimi i zagranicznymi
 • umowy wdrożeniowe na utrzymanie i rozwój
 • umowy poufności (NDA)
 • consultancy agreements
 • przygotowanie umów typu SLA (general, project oriented)
 • definiowanie zasad obsługi błędów
 • definiowanie zakresów współdziałania zamawiającego (dot. infrastruktury)
 • definiowanie zakresu wdrożenia, rozwoju
klienci kancelarii
wsparcie prawne firm it
 • przygotowanie warunków umów licencji
 • audyt prawny zgodności działań z prawem własności intelektualnej oraz standardami i regulacjami sektorowymi branży IT
 • reprezentowanie klientów w sporach dotyczących realizacji wdrożonych umów
 • opracowanie dokumentacji wymaganej przez RODO
 • przygotowywanie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych i o dalszym powierzeniu (tzw. podpowierzenie)
 • wdrażanie procesów i regulacji wewnętrznych dotyczących ochrony danych osobowych, w tym polityki prywatności i przyjętych procedur
 • zakładanie i przekształcanie spółek i innych podmiotów (w tym stowarzyszeń, fundacji)
 • doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności

Naszą ofertę zawsze ustalamy indywidualnie z klientem tak, aby zakres świadczonych usług był adekwatny do Twoich potrzeb i oczekiwań. W rezultacie otrzymujesz efektywne wsparcie prawne w ramach elastycznego modelu współpracy.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapraszamy do zapoznania się z usługami oferowanymi przez Kancelarię OSK Legal w Warszawie – nasi eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania.