Pomoc prawna dla branży IT

POMOC PRAWNA DLA BRANŻY IT

PRZEJDŹ DO:

Kancelaria OSK LEGAL świadczy usługi prawne dla firm z branży nowych technologii. Zapewniamy kompleksowe wsparcie, dzięki któremu Twoja organizacja zminimalizuje ryzyka zarówno w obszarze projektowym, jak i prawnym. Szczególną uwagą obejmujemy zarządzanie własnością intelektualną, w tym ochronę własności przemysłowej i znaków towarowych. 

Posiadamy szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej zarówno międzynarodowych korporacji z branży nowych technologii, jak i startupów skupionych wokół obszaru IT. Możesz polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu w zakresie wsparcia prawnego projektów realizowanych na rynku europejskim i ogólnoświatowym, także amerykańskim.

obsluga prawna branzy it

Prawo cywilne

ograniczanie ryzyka związanego z bieżącą działalnością firmy

Prawo autorskie

skutecznie chroń własność intelektualną

RODO

zadbaj o właściwą ochronę danych osobowych

Doradztwo podatkowe

zweryfikuj obciążenia podatkowe Twojej firmy

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zachęcamy do kontaktu. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby w zakresie pomocy prawnej związanej z szeroko rozumianą działalnością gospodarczą.

USŁUGI PRAWNE DLA BRANŻY IT - W CZYM MOŻEMY POMÓC

Kancelaria OSK LEGAL wspiera przedsiębiorców w każdym aspekcie prawnym, który dotyczy prowadzonej Przez Twoją firmę działalności. Pomożemy w zakresie zadań wykonywanych w ramach bieżącego funkcjonowania, w tym w przygotowywaniu umów oraz wesprzemy w ramach nadzoru prawnego nad ich realizacją. Zminimalizujemy ryzyko związane z potencjalnym naruszeniem praw autorskich. Pomożemy w regulacji kwestii udzielanych licencji. W razie potrzeby wykonamy audyt własności intelektualnej. Współpracujemy z doświadczonymi rzecznikami patentowymi, dzięki czemu zyskujesz pewność jeszcze lepszej ochrony wykorzystywanego czy tworzonego know-how.  

W ramach naszych kompetencji znajduje się obsługa firm w zakresie ochrony danych osobowych. Przygotowujemy dokumentację oraz dostosowujemy procesy w firmie do wymagań RODO.

Zadbamy również o doradztwo podatkowe dla Twojej organizacji. Nasze doświadczenie oraz sprawne poruszanie się w gąszczu przepisów podatkowych zapewnia weryfikację obciążeń podatkowych firmy. Doradzamy również w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności stosownie do skali organizacji, rodzaju oraz miejsca świadczonych usług.

kancelaria biuro

WYBIERZ USŁUGI PRAWNE POTRZEBNE TWOJEJ FIRMIE:

 • umowy o świadczenie usług o charakterze programistycznym
 • umowy licencyjne i przenoszące autorskie prawa majątkowe do oprogramowania, w tym m.in.:
  • negocjowanie i opiniowanie umów, z uwzględnieniem ochrony danych, w tym również danych osobowych
  • opracowanie umów wdrożeniowych w metodologii WATERFALL i AGILE
  • opracowanie umów serwisowych i rozwojowych
  • negocjacje z dostawcami polskimi i zagranicznymi
 • umowy wdrożeniowe na utrzymanie i rozwój
 • umowy poufności (NDA)
 • consultancy agreements
 • przygotowanie umów typu SLA (general, project oriented)
 • definiowanie zasad obsługi błędów
 • definiowanie zakresów współdziałania zamawiającego (dot. infrastruktury)
 • definiowanie zakresu wdrożenia, rozwoju
klienci kancelarii
pomoc it ulga ip box
 • przygotowanie warunków umów licencji
 • audyt prawny zgodności działań z prawem własności intelektualnej oraz standardami i regulacjami sektorowymi branży IT
 • reprezentowanie klientów w sporach dotyczących realizacji wdrożonych umów
 • opracowanie dokumentacji wymaganej przez RODO
 • przygotowywanie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych i o dalszym powierzeniu (tzw. podpowierzenie)
 • wdrażanie procesów i regulacji wewnętrznych dotyczących ochrony danych osobowych, w tym polityki prywatności i przyjętych procedur
 • zakładanie i przekształcanie spółek i innych podmiotów (w tym stowarzyszeń, fundacji)
 • doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności

Naszą ofertę zawsze ustalamy indywidualnie z klientem tak, aby zakres świadczonych usług był adekwatny do Twoich potrzeb i oczekiwań. W rezultacie otrzymujesz efektywne wsparcie prawne w ramach elastycznego modelu współpracy.

IP BOX, CZYLI 5% PRODATKU DOCHODOWEGO DLA PROGRAMISTÓW

IP Box wprowadza preferencyjną stawkę podatkową dla programistów. Sprawdź, czy możesz z niej skorzystać

IP BOX – CO TO JEST

Na początku 2019 roku w Polsce wprowadzono nową stawkę podatkową wynoszącą 5%. Obejmuje ona osoby i firmy, które tworzą kwalifikowane prawa do własności intelektualnej. W połowie ubiegłego roku w objaśnieniach podatkowych Ministerstwo Finansów określiło, że z tej preferencyjnej stawki podatkowej mogą korzystać także programiści. Warunkiem jest zarówno tworzenie oprogramowania, jak i przekazywanie prawa własności intelektualnej kupującemu.

kancelaria biuro

PREFERENCYJNE OPODATWKOWANIE IP BOX – CO POWINNIŚMY O NIM WIEDZIEĆ?

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi na taką formę opodatkowania mogą liczyć podmioty zajmujące się działalnością rozwojowo-badawczą. Jej zakres jest ściśle związany z tworzeniem różnego rodzaju przejawów własności intelektualnej. Oznacza to zatem, że wykonywana praca ma na celu ulepszenie, zmodyfikowanie lub rozwinięcie materii, która wchodzi w zakres własności intelektualnej. Z praktycznego punktu widzenia do takich tworów zalicza się wytwory naszego umysłu bądź wyobraźni. Z perspektywy osób związanych na przykład z branżą IT takim przejawem są właśnie wspomniane wcześniej programy informatyczne czy też specjalistyczne kody tworzone przez programistów.

IP Box – wątpliwości

Największe wątpliwości towarzyszą możliwości stwierdzenia, czy faktycznie dany podatnik dokonuje prac badawczych lub rozwojowych, dlatego w tym  zakresie warto rozważyć złożenie wniosku o indywidualną interpretację podatkową.  Treść powinna zawierać wszelkie informacje związane z zakresem wykonywania tych prac, tak aby umożliwić prawidłowe ich rozpoznanie i ocenę w ww. kontekście.  Organ rozpatrujący wniosek ma również prawo zwrócić się do przedsiębiorcy o przedstawienie dodatkowych informacji, które są niezbędne do całkowitego rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji. Na podstawie wniosku organ stwierdza, czy prowadzona działalność ma charakter badawczo-rozwojowy i na tej podstawie wydaje indywidualną interpretację podatkową umożliwiającą następnie bezpieczne korzystanie z IP Box.

indywidualne podejscie prawnikow osk legal do spraw klientow

Kto zatem może skorzystać z preferencyjnej 5% stawki podatku dochodowego? Beneficjentem mogą być zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki, jak i podmioty z sektora MŚP oraz duzi przedsiębiorcy płacący CIT i PIT. Uprawnia to zatem do skorzystania z niższej stopy procentowej niemal każdego podatnika podatków dochodowych, jeżeli spełnia ww. kryteria.. Wyłączeniu podlegają natomiast podatnicy korzystający z form ryczałtowego opodatkowania..

Jeśli chcesz skorzystać z IP Box, warto skonsultować się z kancelarią prawniczą, która pomoże przejść przez proces związany z uzyskaniem indywidualnej interpretacji podatkowej. Kancelaria wesprze firmę w zakresie przygotowania dokumentów, a także wskaże właściwy sposób ewidencji wydatków.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapraszamy do zapoznania się z usługami oferowanymi przez Kancelarię OSK Legal w Warszawie – nasi eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania.