Partnerzy

PARTNERZY

MACIEJ OSTROWSKI

Partner, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Autor szkoleń i wykładów z zakresu inwestycyjnego procesu budowlanego, ochrony danych osobowych oraz własności intelektualnej.

Przez kilka lat pełnił funkcję szefa zespołu do obsługi prawnej wiodącej firmy z sektora budowlanego doradzając spółce w najistotniejszych kwestiach związanych z jej działalnością gospodarczą. Doradzał w negocjacjach i realizacji wielomilionowych kontraktów budowlanych oraz reprezentował spółkę w sporach sądowych. Pełnił również funkcję koordynatora zespołu do obsługi prawnej jednej z największych firm spedycyjnych w Polsce.

Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla spółek budowlanych oraz podmiotów działających w sektorze nowych technologii i handlu. Firmom z sektora nowych technologii i handlu doradza m.in. w zakresie regulacji prawa konkurencji, własności intelektualnej, danych osobowych oraz w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

dane osobowe pracownika

Jego domeną jest prawo cywilne i gospodarcze, w tym w szczególności prawo kontraktów. Zajmuje się również kwestiami związanymi z ochroną danych osobowych i postępowaniami przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Posiada doświadczenie z zakresu prawa spółek handlowych, pełnił lub pełni funkcje korporacyjne w szeregu spółek. Reprezentuje wspólników krajowych i międzynarodowych spółek w ramach nadzoru korporacyjnego.

W Kancelarii odpowiada za kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw, przygotowuje i opiniuje umowy z zakresu budowlanego procesu inwestycyjnego, umowy regulujące kwestie przeniesienia praw autorskich, przetwarzania danych osobowych, regulaminy świadczenia usług, promocji i konkursów. Reprezentuje również Klientów w sprawach spornych, a także w postępowaniach administracyjnych.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe dotyczące ochrony danych osobowych obejmuje w szczególności doradztwo i uczestnictwo we wdrażaniu rozwiązań związanych z ochroną danych w renomowanej instytucji z sektora finansowego, międzynarodowej korporacji z branży IT, branży medycznej oraz innych. Koordynuje i prowadzi audyty w zakresie zgodności z RODO, w szczególności w zakresie występujących niezgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz wspiera przedsiębiorców w identyfikacji ryzyk. W swojej dotychczasowej praktyce w zakresie wymogów RODO wspiera w zakresie przygotowywania dokumentacji, w tym procedur, polityk oraz dokumentacji bezpieczeństwa. Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Prelegent szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

W ramach procesów budowlanych, posiada doświadczenie w negocjowaniu kontraktów z generalnymi wykonawcami i zamawiającymi w międzynarodowym środowisku, w tym kontraktów według standardów FIDIC

Zajmuje się obsługą procesów budowlanych, przygotowywaniem umów opartych o FIDIC, negocjowaniem umów i kontraktów (posiada wieloletnie doświadczenie w negocjacjach zakresie umów budowlanych), a także postępowaniami sądowymi w zakresie prawa budowlanego oraz występuje przed organami sądami w sprawach sporów z zamawiającymi i generalnymi wykonawcami.
Posługuje się biegle językiem angielskim i niemieckim.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Prawa na Uniwersytecie Europejskim „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą, który to ukończył uzyskując tytuł Bachelor of Polish and German Law (LL.B).

W ramach kontynuowania rozwoju zawodowego ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Języki: angielski, niemiecki

dane osobowe

RYSZARD SOWA

Partner, adwokat, członek Warszawskiej Izby Adwokackiej, wykładowca i szkoleniowiec, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, celnego oraz funkcjonowania administracji publicznej.

Z prawem związany od ponad 15 lat. Specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego oraz przepisów celnych. W trakcie swojej kariery zawodowej pełnił funkcję managera zespołu ds. ceł i podatków w jednej z warszawskich kancelarii prawnych. Kierując pracami zespołu, dokonywał analiz dla klientów z branży retail w zakresie prawidłowości ustalania wartości celnej towarów, w szczególności w związku z zapłatą należności licencyjnych, prowizji, ubezpieczeń oraz kosztów transportu. Z sukcesami reprezentował podatników przed organami podatkowymi i celnymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach dot. podatków dochodowych, VAT, akcyzy oraz należności celnych.

Kierował również obsługą  korporacyjną przedsiębiorców, zajmował się analizą oraz oceną ryzyk prawnych w odniesieniu do przedsięwzięć gospodarczych, a także uczestniczył w opracowywaniu i wdrażaniu procedur restrukturyzacyjnych.

Reprezentuje klientów w licznych postępowaniach sądowych z zakresu spraw gospodarczych i nieruchomości. Prowadził sprawy z zakresu dochodzenia należności m. in. z tytułu umów w obrocie profesjonalnym, opłat prawno-autorskich należnych twórcom, o roszczenia z czynów nieuczciwej konkurencji, odszkodowania i zadośćuczynienia, a także o zasiedzenie i zniesienie współwłasności nieruchomości.

W Kancelarii doradza polskim i zagranicznym podmiotom w zakresie organizacji biznesu, optymalizacji podatkowej i należności celnych oraz w prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych z zakresu spraw gospodarczych i nieruchomości.

Należy do kadry wykładowczej Warszawskiej Izby Adwokackiej. Współpracuje z Warszawskim Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami oraz Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Języki: angielski

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zachęcamy do kontaktu. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby w zakresie pomocy prawnej związanej z szeroko rozumianą działalnością gospodarczą.