Cło – czym jest i kiedy należy je opłacać

clo czym jest i kiedy nalezy je oplacac

Cło – czym jest i kiedy należy je opłacać

Jesteś przedsiębiorcą, który sprowadza towary z zagranicy lub eksportuje je poza Polskę? Sprawdź, jakie są obowiązujące w Polsce podstawowe zasady dotyczące tej opłaty.

Co to jest cło?

Cło to rodzaj daniny nakładanej przez państwo za eksport, import lub przewóz towarów przez swoje terytorium. W nomenklaturze celnej można znaleźć definicję cła eksportowego, importowego oraz tranzytowego. Ta kategoria podatku ma na celu ochronę rynku wewnętrznego przed dominacją towarów sprowadzanych z zagranicy, a zarazem ma zachęcić producentów do sprzedaży rodzimych produktów na terytorium kraju.

Polska z chwilą wejścia do Unii Europejskiej zdecydowała się na przystąpienie do Unii Celnej, którą tworzy wraz z innymi państwami członkowskimi. Efektem tego było zniesienie opłat celnych na granicach wewnętrznych Wspólnoty oraz wprowadzenie jednolitych stawek celnych na towary sprowadzane spoza UE. Co więcej, Unia Celna gwarantuje także, że na całym jej terytorium obowiązują nie tylko te same reguły pochodzenia produktów eksportowanych spoza Wspólnoty, ale także wspólna definicja wartości celnej. W ten sposób teren Unii Europejskiej staje się jednolitym obszarem handlowym charakteryzującym się swobodnym przepływem towarów. Warto dodać, że do Unii Celnej, poza wszystkimi krajami UE, należą także Turcja, Andora i San Marino.

Kiedy należy opłacać cło

Zasady i tryb przywozu oraz wywozu towarów z terenu Polski regulują przepisy zawarte głównie Unijnym Kodeksie Celnym, jedynie szczątkowe regulacje zawiera ustawa Prawo Celne. Dokumenty te określają także prawa i obowiązki importerów oraz eksporterów, jednocześnie regulując działanie organów celnych.

Przywóz towarów spoza Unii Europejskiej na teren Polski wymaga uiszczenia cła i podatków importowych, które można wyliczyć na podstawie wartości celnej importowanych produktów oraz stawki celnej, która wynika z taryfy celne uwzględniającej politykę handlową UE dot. pochodzenia towarów (np. towary pochodzące z niektórych krajów będą preferowane w zakresie cała, inne zaś pochodzenie może determinować objęcie ich cłami antydumpingowymi). Warto dodać, że dopuszczenie towarów do obrotu na terenie UE możliwe jest jedynie wtedy, gdy produkty te nie są objęte zakazem przywozu. Jednocześnie przedsiębiorca pod pewnymi warunkami może wnioskować o osiągnięcie korzyści podatkowej wynikającej z obniżenia ceł na wwożone towary.

Należy dodać, że tylko uiszczenie lub zabezpieczenie podatków przede wszystkim VAT i cła powoduje, że sprowadzone towary mogą być przedmiotem swobodnego obrotu na terenie całej Unii Celnej. Organy celno-skarbowe dopiero po uiszczeniu lub zabezpieczeniu tych opłat zezwalają na wprowadzenie towarów do obrotu rynkowego. Istnieje także możliwość rozliczania podatku VAT w ramach deklaracji podatkowej, o czym stanowi art 33a ustawy o VAT. 

Czy potrzebna ci pomoc prawna w zakresie doradztwa celnego?

Optymalizacja opłat celnych jest jednym z elementów poprawiających konkurencyjność firm importujących towary na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem przeprowadzenia jej w sposób prawidłowy i zgodny z prawem jest precyzyjne zastosowanie się do obowiązujących norm, co często przysparza przedsiębiorcom wiele problemów, zwłaszcza że rozstrzygnięcia w tym zakresie muszą uwzględniać także zalecenia i wytyczne komitetów celnych działających zarówno w ramach UE, jak i WTO. Niezwykle istotną kwestią jest także w sposób prawidłowy ustalenie wartości celnej towarów, która nie jest uwarunkowana wyłącznie ceną towaru, a w jej skład mogą wchodzić prowizje, czy też należności licencyjne. Stąd warto korzystać z usług wyspecjalizowanych w prawie celnym kancelarii prawnych, które świadczą usługi doradcze z zakresu stosowania norm regulujących międzynarodowy obrót towarami. 

Bez wątpienia doświadczeni prawnicy będą niezbędni podczas reprezentacji firmy w postępowaniu celnym, a szczególnie w sprawach dotyczących określenia cła, kraju pochodzenia, wartości celnej towarów oraz taryfikacji celnej towaru. W ten sposób będą dbać o interes klienta, gwarantując, że realizowane przez niego działanie będzie zgodne z prawem. Jednocześnie będą niezastąpieni w przypadku przeprowadzenia kontroli celnych przez państwowe organy oraz będą uczestniczyć w kontroli legalności decyzji celnych, w tym w drodze zaskarżenia decyzji organów celnych do sądów administracyjnych. W ramach usług kancelaria prawna może wykonać audyt celny czy pomóc w opracowaniu prawidłowej dokumentacji. Warto wybrać taką kancelarię, która pomoże odzyskać należności celne i podatki związane z handlem międzynarodowym.

Doświadczenie prawników będzie niezbędne w przypadku realizacji spraw związanych z postępowaniami prowadzonymi na wniosek OLAF – tj. Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. W sferze zainteresowania ww. urzędu znajduje się identyfikacja naruszeń przepisów związanych szczególnie z obchodzeniem ceł na towary sprowadzane spoza obszaru UE. Warto dodać, że korzystanie z usług wyspecjalizowanej kancelarii prawnej jest nie do przecenienia szczególnie w sytuacji, kiedy organy celne, na podstawie raportów OLAF, wszczynają postępowanie wobec polskich przedsiębiorców, którzy nie dopuścili się nieuczciwych działań. Tu doświadczenie prawników w zakresie wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy oraz umiejętne przeprowadzenie postępowania będą nieocenioną pomocą.