Nadużycia finansowe a raport OLAF – pomoc polskiej kancelarii prawnej

testowe blogowe

Nadużycia finansowe a raport OLAF – pomoc polskiej kancelarii prawnej

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) to uprawniony organ, którego misją jest prowadzenie niezależnych dochodzeń w sprawach malwersacji finansowych i korupcji związanych z nieprawidłowym wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej. Działanie to ma również negatywne konsekwencje dla wielu polskich przedsiębiorców. Kancelarie prawne –  wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnych firm – oferują pomoc i wsparcie dla podmiotów, które w ramach postępowania związanego z raportem OLAF, pragną dochodzić swoich praw i odzyskać utracone środki finansowe.

Zwalczanie nadużyć finansowych związanych z wykorzystywaniem środków z budżetu UE

Budżet, którym dysponuje Unia Europejska umożliwia finansowanie wielu programów i projektów. Głównym celem tego działania jest podniesienie poziomu życia obywateli Unii Europejskiej, a wsparcie, jakie oferuje Unia, przyczynia się do rozwoju gospodarczego i  ekonomicznego państw członkowskich. 

Wielu podmiotom zarzuca się niewłaściwe wykorzystywanie środków finansowych z budżetu UE, a także malwersacje, bezpośrednio godzące w interes wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej i kontynentu europejskiego. Zwalczanie nadużyć finansowych powierzono uprawnionemu organowi OLAF

Głównym zadaniem Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych jest wykrywanie spraw związanych z niewłaściwym wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej. To organ uprawniony do prowadzenia wszelkiego typu dochodzeń w tych sprawach i eliminowania nadużyć. 

W jaki sposób dochodzi do malwersacji i wyłudzania środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej?

OLAF to organ, który może prowadzić dochodzenia, w ramach których sprawdza się zasadność wszystkich wydatków z budżetu Unii Europejskiej, a szczególnie tych, dotyczących polityki rolnej, funduszy na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, pomocy zewnętrznej, wydatków bezpośrednich i funduszy strukturalnych. 

Wyłudzanie środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej może polegać między innymi na zakładaniu fałszywych firm i przeprowadzaniu nieprawdziwych transakcji biznesowych w celu pozyskania funduszy UE. Oprócz tego wielu przestępców dokonuje także malwersacji związanych z promocją produktów rolnych. Uzyskane w ten sposób środki finansowe często są objęte działaniami, które zmierzają bezpośrednio do wprowadzenia ich do legalnego obrotu pieniędzy. Najczęściej tego typu proceder odbywa się w Krajach Trzeciego Świata i w państwach, w których obowiązuje tak zwany raj podatkowy. 

Raport OLAF – pomoc prawna kancelarii dla polskich przedsiębiorców

Coroczny raport OLAF-u dowodzi, że Polska znajduje się w czołówce państw członkowskich Unii Europejskiej, w których dochodzi do wielu nieprawidłowości związanych z finansowaniem programów oraz projektów unijnych. Zdaniem specjalistów i ekspertów współpracujących z OLAF-em – w wyniku tego działania – wielu polskich przedsiębiorców może zostać poszkodowanych przez nieuczciwe podmioty. To firmy pozyskujące europejskie środki pieniężne niezgodnie z prawem. 

W związku z raportami OLAF, dotyczącymi takich procedur, jak zwalczanie nadużyć finansowych, oferujemy analizę materiałów dowodowych, reprezentowanie klienta w trakcie postępowania wyjaśniającego, a także udział w kontrolach przeprowadzanych przez służby celne. W ramach działania naszej Kancelarii dokonujemy prognoz kolejnych etapów postępowania i zmierzamy do zoptymalizowania należności celnych. Wiedza z zakresu prawa celnego, którą posiadają zatrudnieni w naszej Kancelarii specjaliści, pozwala na opracowanie pism i wniosków odwoławczych od decyzji ustanowionej przez organy celne. Oprócz tego wspieramy polskich przedsiębiorców w zakresie pomocy prawnej dotyczącej wszczętych już postępowań, w związku z raportem OLAF- u. 

Fikcyjne transakcje finansowe, unikanie opłat celnych czy zakładanie fałszywych firm godzi w interes osób uczciwie prowadzących swoją działalność. Wsparciem dla poszkodowanych przedsiębiorców jest pomoc prawna, którą świadczymy.