OLAF – nadużycia finansowe – wykrywanie i zapobieganie a poszanowanie praw importerów

olaf wykrywanie zabieganie naduzyc finansowych

OLAF – nadużycia finansowe – wykrywanie i zapobieganie a poszanowanie praw importerów

Ochrona interesów Unii Europejskiej w zakresie dochodów oraz przeciwdziałanie nadużyciom finansowym to zadanie OLAF – Europejskiego Urzędu do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych. Czym zajmuje się ta instytucja i czy warto dochodzić swoich praw, gdy działania polskich organów celnych i skarbowych realizowanych na podstawie wydawanych przez OLAF raportów naruszają prawne interesy rodzimych przedsiębiorców?

Czym zajmuje się OLAF

Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych zajmuje się dochodzeniem w sprawach związanych z nadużyciami finansowymi stanowiącymi szkodę dla budżetu Unii Europejskiej. Kreuje także politykę w zakresie zwalczania nadużyć finansowych. Jak już wskazano, OLAF pełni funkcję w sferze dochodzeniowej oraz administracyjnej. W swej pracy skupia się na wydawaniu zaleceń w zakresie działań, jakie powinny podjąć instytucje krajowe w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Jednym z obszarów zainteresowania Europejskiego Urzędu do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych jest międzynarodowy obrót towarowy realizowany przez przedsiębiorców z siedzibą na terenie Unii Europejskiej. Przedmiotem postępowań OLAF jest szczególnie działalność, która może naruszać postanowienia prawa UE w zakresie obchodzenia ceł antydumpingowych nakładanych na towary pochodzące spoza Wspólnoty (na przykład z CRL) i importowane na obszar celny UE. Zadaniem instytucji jest między innymi wykrywanie spraw związanych z ukrywaniem rzeczywistego kraju pochodzenia towarów, a tym samym ceł oraz innych należności zasilających budżet UE. W efekcie OLAF prowadzi dochodzenia w zakresie przestępstw godzących w interesy Unii Europejskiej i szczególnie przygląda się importowi towarów.

Działalność OLAF sprowadza się do przeprowadzenia dochodzenia oraz przygotowania raportu, na podstawie którego organy celne krajów członkowskich powinny wszcząć postępowanie administracyjne (celne, podatkowe). Corocznie urząd ten ujawnia nieprawidłowości w zakresie deklarowanych państw pochodzenia towarów także wśród polskich importerów.

Konsekwencje raportów OLAF dla podmiotów gospodarczych w Polsce

Raporty wydawane przez Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych mają charakter ogólnoeuropejski. Są jednak wiążące dla organów  państw wchodzących w struktury Unii i nakładają na nie zobowiązanie wszczęcia postępowania w zakresie wskazanym w raporcie. Nie zawsze jednak działania rodzimych przedsiębiorców objęte zainteresowaniem OLAF są kwalifikowane w sposób prawidłowy. Ogólny charakter raportów lub brak uwzględnienia wszystkich okoliczności sprawy powodują, że skutki kontroli  mogą dotykać  wszystkich importerów. Dlatego też istotną rzeczą staje się możliwość skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej, która wesprze firmy w wyjaśnieniu wątpliwości polskich organów celnych.

Profesjonalna pomoc i doradztwo w postępowaniu w związku z raportem OLAF

Obrona interesu przedsiębiorcy, który staje w obliczu kontroli realizowanej przez organy celne na podstawie raportu Europejskiego Urzędu do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych, wiąże się ze skomplikowanym procesem udowodnienia, że prowadzona działalność importowa jest zgodna z prawem, a deklarowanie cechy towarów w tym jego kraj pochodzenia, wartość transakcyjna, czy też taryfikacja prawidłowe. Znaczenie tutaj ma nie tylko szczegółowa znajomość europejskiego prawa celnego oraz ordynacji podatkowej, ale również możliwość przeprowadzenia skrupulatnej analizy schematów importu w kontekście oceny pochodzenia towarów, czy też ustalenia jego wartości transakcyjnej, czy taryfikacji. Kancelaria prawna powinna także zapewnić kompleksową pomoc prawną, w tym reprezentację podmiotu przez wyspecjalizowanych prawników, obecność w trakcie kontroli czy tworzenie wniosków dowodowych. Doświadczenie specjalistów będzie także pomocne w prognozowaniu etapów postępowania, dzięki któremu importer będzie przygotowany na kolejne kroki organów celnych.