Oświadczenia w związku z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania gruntu na własność

oswiadczenia w zwiazku z przeksztalceniem prawa wieczystego uzytkowania gruntu na wlasnosc

Oświadczenia w związku z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania gruntu na własność

Wielu warszawskich przedsiębiorców trzymało w ostatnim czasie z urzędów dzielnic m. st. Warszawy wzory oświadczeń celem ustalenia faktycznego prowadzenia w mieszkaniach działalności w związku z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania gruntu we własność. Zdaniem zespołu naszej Kancelarii niezwykle istotną kwestią jest terminowe oraz prawidłowe sporządzenie stosownej odpowiedzi, w szczególności w zakresie możliwości skorzystania z tzw. pomocy de minimis. Nie udzielenie informacji może spowodować utratę bonifikat w opłacie przekształceniowej. Dlatego nie należy lekceważyć takiej korespondencji. Najgorszym scenariuszem jest pozostawienie jej bez odpowiedzi.