Plany opodatkowania spółek komandytowych

plany opodatkowania spolek komandytowych

Plany opodatkowania spółek komandytowych

Czy plany Ministerstwa Finansów dot. opodatkowania spółek komandytowych to faktyczny zmierzch popularności tej formy prowadzenia biznesu?

Zdaniem mec. Ryszarda Sowy procedowana nowelizacja obu ustaw dot. podatków dochodowych (PIT, CIT) po jej przyjęcie z pewnością przyczyni się do zmniejszenia ilości takich spółek. W szczególności można założyć, iż w przypadku nowych inicjatyw gospodarczych ta forma straci na popularności.

Niemniej przed podjęciem decyzji o przekształceniu takiej spółki w inny podmiot zasadnym jest przeanalizowanie sytuacji wspólników w konkretnej spółce i skonfrontowania jej z projektowanymi przepisami.

Warto też mieć na uwadze, że prace w komisjach sejmowych, a także senackich, mogą skutkować pewnymi modyfikacjami projektu. Dlatego przez przekształceniem spółki komandytowej w inną formę prawną warto się upewnić, co można zyskać realnie na takiej operacji, aby nie skończyło się wyłącznie na wydatkach.