Realizacja międzynarodowych inicjatyw gospodarczych w pandemii

realizacja miedzynarodowych inicjatyw gospodarczych w pandemii

Realizacja międzynarodowych inicjatyw gospodarczych w pandemii

COVID-19 nie wstrzymał transgranicznych inicjatyw gospodarczych. Nasza Kancelaria w okresie wakacyjnym uczestniczyła w przygotowaniach do organizacji oddziału polskiej spółki w Portugalii. Uzyskana przy tym projekcie wiedza oraz nabyte doświadczenie, a także poznanie odmiennego porządku prawnego, pozwalają prawnikom uczestniczącym w pracach doradzać klientom w nowym obszarze.